İş Hijyeni Ölçümleri

İş Yeri İş Hijyeni Ölçümleri

İş Yeri İş Hijyeni Ölçümleri

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

İş hijyeni ölçümü, çalışma ortamı ölçümü veya iş sağlığı ve güvenliği ölçümü olarak adlandırılan laboratuvar çalışmasıdır. İş yeri alanlarında noktasal veya kişisel maruziyet şeklinde gerçekleştirilen; test, ölçüm ve analiz hizmetidir.

Risk analizi esnasında, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi talebi doğrultusunda, işletmede yapılması gerekli olan iş hijyeni test, ölçüm ve analizleri belirlenir. Risk analizinden sonra, iş yerinde gerçekleştirilen keşif ile kaç noktada, kaç kişide, hangi ölçüm parametrelerinin yapılacağı tespit edilir. Keşif ve tespit, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından yapılabileceği gibi iş hijyeni konusunda yetkili olan laboratuvarlar tarafından da yapılabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM), iş hijyeni ölçüm, test ve analiz ihtiyacının belirlenmesi konusunda, yetkili laboratuvar keşfini zorunlu tutmaktadır.

Çalışanların kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlar (KKD); iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinden elde edilen veriler ile iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından belirlenir. Belirlenen KKD’lerin kullanımı ile kronik meslek hastalıkları ve ani tehlikelerin engellenmesi hedeflenir.

İş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı talebi doğrultusunda iş hijyeni ölçümleri yenilenir.

Teknik İSG müşterilerine bu alanda ücretsiz keşif hizmeti sunmaktadır.

Toplam Toz Maruziyeti Ölçümü

Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümü
Ortamda Toz Ölçümü
Torasik Aerosol Ölçümü
Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Ortamda Gürültü
Ağır Metal Maruziyeti Ölçümü
Ortamda Ağır Metal Ölçümü
VOC Maruziyeti Ölçümü
Ortamda VOC Ölçümü
Titreşim Maruziyeti Ölçümü
Ortamda Titreşim Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
Anlık Gaz Ölçümü
İnorganik Gaz Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü