İş Hijyeni Ölçümleri

Su Analizi

Su Analizi

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde içme-kullanma suyu; genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları” olarak tanımlanmaktadır.
Özellikle evlerde, işletmelerde kullanılan suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği” kapsamında belirtilen limitleri aşmamalıdır.


Teknik İSG yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “İçme Suyu Analizleri” gerçekleştirilmektedir.