Periyodik Kontrol

Elektrik Muayene Hizmetleri

Tesislerinizde faaliyet ve üretiminizin sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Bu anlamda 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Topraklama Tesisi Ölçümü
Tesisinizde bulunan trafo, panolar, makine gövde, jeneratör, kompresör vb ekipmanlarınızın topraklama tesisatının durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Elektrik İç Tesisat Uygunluk Muayenesi
Tesisinizde bulunan trafo, panolar, makine gövde, jeneratör, kompresör vb ekipmanlarınızın topraklama tesisatının durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Paratoner Kontrol ve Ölçümü (Yıldırımdan Korunma Sistemi)
Tesisinizde bulunan yıldırımdan korunma tesisatınızın durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.
Jeneratör Muayenesi
Jeneratör sistemlerinin durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümler ve kontrollerdir.
Pano Uygunluk Muayenesi
Tesisinizde bulunan ana, tali, aydınlatma, makina, mcc vb panoların iş güvenliği açısından durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen kontrol ve ölçümlerdir.
Termal Kamera İncelemesi
Tesisinizde bulunan trafo, elektrik panoları, kablo geçiş noktaları, kablo tavaları, jeneratör, ups, makina vb ekipmanların termal ısınma açısından durumlarını tespit etmek gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Katodik Koruma Ölçümleri
Yeraltında boru, tank vb ekipmanlarınız için yapılan katodik koruma sistemlerinin durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Yalıtım Direnci Ölçümleri
Tesisinizde bulunan kabloların, panoların, şalt malzemelerin vb yalıtım durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri
Tesisinizde kullanılan üretilen enerjinin kalitesini, gerilim seviyesini, trafoların yüklenme durumlarını, tesis içinde oluşan harmonik bozulma seviyelerini vb parametreleri tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Kaçak Akım Koruma Rölesi (Hata Akımı Koruma Düzeni) Testleri
Tesisinizde kullanılan kaçak akım koruma rölelerinin aktif çalışıp çalışmadığını, ilgili standartlarca uygun açma akımı ve açma zamanında çalıştığını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.
EMR Ölçümü
Elektromanyetik radyasyon konusunda uzmanlaşmış olan kadromuz ile insan yaşam alanlarındaki elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümü, değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemlerle ilgili olarak hizmet vermektedir.