Periyodik Kontrol

Mekanik Muayene Hizmetleri

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Basınçlı Tank (Kap) Periyodik Muayene Hizmetleri
Teknik İSG; Basınçlı Tank(kap) ve ekipmanların periyodik kontrollerinde işletmenizin talebi ve çalışma şartlarınızı göz önünde tutarak sizlere en pratik ve doğru test metotlarıyla hizmet sunmaktadır.
Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Muayene Hizmetleri
İşletmelerinizde sürekli yükleme altında kullanılan kaldırma ve iletme makine ve ekipmanlarınızın belirli periyotlarda kontrol edilmesi bir çok kötü sonuçları engelleyecektir.
Tesisatların Periyodik Muayene Hizmetleri
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile periyodik kontrol uygulamalarına dahil olan ve diğer iş ekipmanlarında olduğu gibi asgari olarak yılda bir kez periyodik kontrole tabii tutulması gereken işletmelerde kullanılan te
İskele Periyodik Muayene Hizmetleri
Özellikle yapı işlerinde kullanılan İskelelerin periyodik kontrol zorunluluğu da ilk kez İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde net bir şekilde Yapı iskelelerinin periyodik kontrolü olarak ifade edilmiş ve Standartlarda
Yürüyen Merdiven ve Bant Periyodik Muayene Hizmetleri
Yürüyen merdivenler, insan trafiğinin yoğun olduğu çok katlı yapılarda insan taşımada kullanılan hareketli bir merdiven tipidir.
Raf ve Depolama Sistemleri Periyodik Muayene Hizmetleri
Raf ve depolama sistemlerinden kaynaklı risklerin ve iş kazalarının önüne geçilmesinde yardımcı oluyoruz.
İş Makineleri Periyodik Muayene Hizmetleri
Herhangi bir yükleme amacı taşımadan iş amaçlı kullanılan özellikle üst yapı ve alt yapı imalatında kullanılan makine ve ekipmanların genel adına İş Makineleri denmektedir.
Tezgah Periyodik Muayene Hizmetleri
Özellikle sanayi kuruluşları başta olmak üzere sanayi üretiminin büyük kısmını insan desteği ile oluşturan Tezgahların periyodik kontrolleri Makine Emniyeti Direktifi ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği zorunlu
Tahribatsız (NDT) Periyodik Muayene Hizmetleri
İşletmelerde kullanılan makine ve ekipmanlarınızın işin durdurulmasının mümkün olmadığı haller vb. zorlu işletme koşullarında klasik test metotlarının ilgili iş ekipmanlarına uygulanamadığı durumlarda başvurulan metotlarının başında tahribatsız muayene me