Hakkımızda

TEKNİK İSG 2018 yılında İstanbul’da kurulmuştur. İş sağlığı ve güvenliği alanında muayene, teknik ölçüm faaliyetlerini yürütmektedir. TEKNİK İSG, her sektörden lider kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermiş ve bu doğrultuda hedefleri çerçevesinde ilerlemeye devam eden, ülkemizde bu alanda söz sahibi olan bir kuruluştur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMIMIZ

İş sağlığı ve güvenliği evrensel insan haklarının bir gereğidir. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği, insanların ve toplumların yaşam standartlarının en üst düzeye çıkmasında çok önemli bir yere sahiptir. En gelişmiş toplumların, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine en çok önem veren toplumlar olduğu gerçeği zaten karşımızdadır. Bu konuda TEKNİK İSG çalışanları olarak kendimizi öncelikle gönüllülük esasına uygun çalışan insanlar olarak konumlandırmayı uygun buluyoruz. Bu durumda bize düşen, ülkemizde bu alanda yaşanan maddi manevi kayıpların azaltılması ve tamamen önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği konusunun öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bu konudaki gelişmelere teknik birikimimizle katkıda bulunmaktır. Teknik İSG bu perspektif dahilinde tüm müşterilerine en iyi ,en kapsamlı ve kaliteli hizmeti, zamanında vererek sektöründeki farklılığını daima göstermekten gurur duyacaktır.

Hayalimiz

Ana faaliyet alanlarımızda, tüm dünyada kaliteli, güvenilir, hızla ve tutkuyla hizmet verebilen, bu sayede en çok tercih edilen  muayene, gözetim, test ve belgelendirme kuruluşlarından bir tanesi olmak. Bu yönüyle, Türkiye’ de lider ve takip edilen pozisyonunu sürekli büyümesiyle anlamlı kılmak.

Amacımız

Amacımız, öncelikle kurumsal olarak çalıştığımız tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, gerek saha uygulamaları gerekse yasal mevzuat kapsamında işletmelerin gerekli dokümantasyonların sağlanmasında yardımcı olmaktır. Diğer yandan ise yaptığımız çalışmalar ile her platformda kabul gören değer yargıları ve standartlar oluşturmak amacındayız.

Stratejimiz

Objektif gerçeklikle kararlar alan, sorumluluklarının bilincinde, dinamik bir yönetim anlayışı. Akılcı, üretken, özgüveni yüksek, kendine ve işine saygılı çalışanlar.

Çalışanları bütünleşen, güven iklimi var olan ve yetki devrine yatkın bir organizasyon.

Müşteri odaklı olup, mümkün olan en kısa zamanda müşterilerinin taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alıp değerlendiren bir hizmet anlayışı.

Tarafsızlık Beyanı

Teknik İsg çalışanları üzerinde muayene prosedürlerini, faaliyetlerini gerçekleştirme ve raporlandırma süreçlerinde hiçbir ticari ve mali baskıda bulunmayacağımıza, bağımsızlık , tarafsızlık , dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verecek tüm olumsuzlukları engellemek için elimizden gelen çabayı göstereceğimize , tüm müşteri bilgi ve belgelerini gizli tutacağımıza en temel değerimiz olarak benimseyeceğimizi temin ederiz. Teknik İsg ‘de kontrolü yapan, ya da raporları onaylayan sorumlu personelin verdikleri kararlarla, aldıkları ücret arasında hiçbir ilişki yoktur. Yürüttüğü tüm faaliyetleri yasa, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuat ile standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde; arkadaş, meslektaş ve tanıdık ayrımı yapmaksızın gerçekleştirip, tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa zamanda raporlandırmayı taahhüt ve beyan etmektedirler. Üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortamızla müşterilerimizin haklarımızı korumaktayız. Muayene hizmetlerini gerçekleştirirken konuya taraf olan kesimlerden tümü ile bağımsız şekilde hareket eder. Teknik İsg firma olarak ve bütün personeli, yaptıkları muayene faaliyetleri kapsamındaki ilgili ürün ve hizmetlerin tasarımcısı, üreticisi, alıcısı, satıcısı, tedarikçisi, montajcısı vb. gibi herhangi bir ilgisi yoktur. Teknik İsg bünyesinde çalışan bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik ve tarafsızlık sözleşmeleri ile garanti altına alınmıştır. Personel ücretleri muayene hizmetlerinden alınan ücretlerden ve muayene sayısından bağımsızdır. Teknik İsg ve personeli muayene edilen malzemelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı nede bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır. Teknik İsg faaliyetlerini yürütecek yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş, uygulamakta ve uygunluğunu sürdürmektedir.